Strona Główna

    

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Tokary Pierwsze 43a 

62-704 Kawęczyn

  

woj. wielkopolskie

 


tel/fax - 63 288-61-21 e-mail:
sekretariat@sptokary.pl
sptokary_xl@wp.plZAPYTANIA OFERTOWE


1. Dostawa pomocy dydaktycznych z fizyki i biologii dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

2. Dostawa mebli szkolnych - ławek i krzeseł dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
  

 


List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

List Minister Edukacji Narodowej do Nauczycieli, Dyrektorów Szkół i Pracowników Oświaty
Reforma edukacji - Dobra Szkoła

Mapa drogowa - reforma edukacji

Szkoła po zmianie - reforma edukcjiSukcesy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Sukcesy uczniów w konkursach

 • - zdobycie tytułu Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym przez ucznia klasy VI Witolda Kaźmierczaka pod opieką Pani Ewy Wojtczak,
 • - zdobycie tytułu Finalisty w XXI  Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce przez uczennicę klasy V Julię Albertowska pod opieką Pani Małgorzaty Krawczyk,
 • - zdobycie wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" przez ucznia kl. III Maksymiliana Misiaka pod opieką Pani Laury Adamiak oraz ucznia klasy IV Tomasza Olszewskiego pod opieką Pani Doroty Czerniak,
 • - udział ucznia kl. V Łukasza Jaworskiego w etapie powiatowym Konkursu Recytatorskiego - Strzałkowo 2017 "Czerwieńcie zieleńcie się słowa" pod opieką Pani Anny Jankowskiej,
 • - zdobycie II miejsca przez uczennicę kl. IIIb Cecylię Boraś pod opieką Pani Gracjany Goślińskiej w Konkursie Plastycznym pt. "Moja mała ojczyzna" pod patronatem Senator RP Margarety Budner,
 • - zdobycie III miejsca przez ucznia kl. IIIb Mateusza Gawrona w XVIII Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Tureckiego,
 • - nagrody dla Karoliny Kurczoba i Wiktorii Bartczak w XI Powiatowym Przeglądzie Twórczości Katolickiej w Boleszczynie pod opieką Pani Katarzyny Bednarkiewicz
 • - zdobycie II miejsca przez uczennicę kl. VI Weronikę Wojtczak w Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Kawęczyn pod opieką Pani Małgorzaty Krawczyk,
 • - Zdobycie III miejsca w XIV Gminnym Konkursie Matematycznym pod opieką Pani Doroty Czerniak
 • - zdobycie III miejsca w kategorii klas VI w I Gminnym Konkursie z Języka Angielskiego "Easy Grammar" przez uczennicę klasy VI Weronikę Wojtczak pod opieką Pani Ilony Kaźmierczak,
 • - zdobycie II miejsc przez drużyny klas: V i VI  w  XI Gminnym Konkursie Języka Angielskiego "Anglomanaiacy" pod opieką Pani Ilony Kaźmierczaka,
 • - zdobycie II miejsca przez uczennicę kl. V Julię Albertowską  pod opieką Pani Renaty Piontkowskiej oraz III miejsca przez uczennicę klasy IIIb Oliwię Kowalczyk pod opieką Pani Gracjany Goślińskiej w XIV Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Śpiewaj razem z nami",
 • - zdobycie II miejsc przez reprezentację klas: IIIa i IIIb w I Gminnym Konkursie Matematycznym "Matematyczni Giganci" pod opieką Pań: Laury Adamiak i Gracjany Goślińskiej,
 • - zdobycie II miejsca przez ucznia klasy VI Witolda Kaźmierczaka pod opieką Pani Katarzyny Koryckiej w XIV Gminnych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym oraz jego udział w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego,
 • - zdobycie I miejsca przez ucznia Mateusza Gawrona i  III miejsca przez ucznia  Michała Jaroma w XIV Mistrzostwach Gminy Kawęczyn w Tenisie Stołowym,
 • - III miejsce w drużyny VI Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Kawęczyn,
 • udział drużyny w eliminacjach Konkursu BRD
 • - zajęcie III miejsca przez uczennicę kl. VI Karolinę Kurczoba w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej: "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" pod opieką Pani Alicji Ziółkowskiej,
 • - wyróżnienie w etapie powiatowym konkursu "Zapobiegamy pożarom" dla uczennicy kl. VI Weroniki Wojtczak, ucznia klasy IV Huberta Kurczoba i Miłosza Wojtczaka z oddziału przedszkolnego pod opieką Pani Renaty Piontkowskiej,
 • - udział oddziału przedszkolnego w XVII Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej - Kowale Pańskie 2017 pod opieką Pani Renaty Piontkowskiej.

2. Organizacja gminnych konkursów i imprez: 
- założenie i prowadzenie drużyn zuchowej i harcerskiej przez Panie Annę Jankowską i Gracjanę Goślińską oraz udział w biwaku z okazji Dnia Myśli Braterskiej
- organizacja XIV Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Śpiewaj razem z nami"
- organizacja XIV Gminnego Konkursu Matematycznego
- organizacja I Gminnego Konkursu Matematycznego Klas III "Matematyczni Giganci"
- organizacja I Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego "Easy Grammar"
- organizacja XII Pikniku Rodzinnego - Tokary 2017- "Rodzina, ach rodzina",
- organizacja wielu konkursów szkolnych np. konkursy biblioteczne, o tematyce zdrowotnej, ?100 lat objawień w Fatimie?,
- Konkurs wiedzy na temat św. Łukasza, "Pisanki, kraszanki, jajka malowane" i inne,
- organizacja tygodnia Bibliotek oraz spotkania autorskiego z Izabellą Klebańską - autorką książek, scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, dobranocek, bajek i piosenek,
- organizacja lekcji pływania na basenie OSiR w Turku
- organizacja wycieczek: do Poznania, czterodniowej w Karkonosze, wyjazdów do kina lub na przedstawienia teatralne, - organizacja koncertów muzycznych.

3. Uczniowie o najlepszych wynikach w nauce w roku szkolnym 2016/2017:    

Nagrodę Radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pani Anny Majdy oraz Radnych rady Gminy Kawęczyn: Adriana Kwinciaka, Sebastiana Janiaka, Józefa Iwaniaka otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe śrenie ocen tj.: Seweryn Wachowski i Weronika Wojtczak.
Nagrodę Dyrektora dla uczniów, którzy uzyskali największe sukcesy w konkursach przedmiotowych otrzymali: Witold Kaźmierczak - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego oraz Julia Albertowska - finalistka Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Uczniowie ci otrzymali również jednorazowe stypendium w wysokości 100 zł ufundowane przez Radną Rady Gminy Kawęczyn Panią Beatę Goślińską oraz kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tokarach pana Jarosława Króla. 

4. Najlepsi uczniowie w poszczególnych klasach, którzy otrzymali nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce:

Kl. II a

a) Magdalena Albertowska

b) Jakub Gidelski

c) Sebastian Kapłański

d) Iga Musiałowska

 Kl. II b

a) Zuzanna Antczak

b) Wiktoria Kolasińska

c) Natalia Kuras

d) Filip Simiński

KL. III a

a) Kornelia Balcerzak

b) Katarzyna Orłowska

c) Kesja Woźniak

d) Patryk Kleśta

e) Jakub Macudziński

 Kl. III b

a) Cecylia Boraś

b) Witold Jatczak

c) Julia Kolasińska

d) Aleksandra Michalska

e) Julia Rosiakowska

f)  Mikołaj Szprync

 Kl. IV

a) Jakub Grzesiak - śr. 5,27

b) Tomasz Olszewski - śr. 5,09

c) Magdalena Osiborska - śr. 5,09

d) Marta Szymańska - śr. 4,91

 Kl. V

a) Wiktoria Bartczak śr. - 5,45

b) Seweryn Wachowski - śr. 5,55

c) Julia Albertowska -  śr.5,00

d) Oliwia Kumant -  śr.5,00

 Kl. VI

a) Weronika Wojtczak - śr. ? 5,55

b) Witold Kaźmierczak - śr. ? 5,00

c) Karolina Kurczoba - śr. ? 5,00

5. Uczniowie, którzy otrzymali Dyplomy Wzorowego Czytelnika:

a) Michalska Aleksandra

b) Kapłański Sebastian 

c) Walczak Julia

d) Florczak Wiktoria

e) Pakuła Nikola

f)  Kolasińska Julia

g) Boraś Cecylia

h) Albertowska Magdalena

i)  Musiałowska Iga

j) Maćkowiak Zuzanna

6. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO:

a) Patryk Kleśta

b) Jakub Macudziński

c) Kacper Warszewski

d) Julia Kolasińska

e) Kornelia Balcerzak

f)  Sara Rybczyńska

g) Jakub Burdelak

h) Karolina Kolasińska

i)  Natalia Kuras

j)  Magda Albertowska

k) Jakub Gidelski

l)  Marta Szajrych

7. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego:

a) Karolina Kurczoba,

b) Nikola Szczecińska,

c) Witold Kaźmierczak 

8. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody za pełnienie służby w Poczcie  Sztandarowym:

a) Weronika Wojtczak

b) Karolina Kurczoba

c) Adrian Gruszczyński

d) Oliwia Kumant

e) Weronika Simińska

f)  Łukasz Jaworski

Wyróżnieni Rodzice

1. Rodzice, którzy otrzymali Listy Gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce swoich dzieci: 

Kl. II a

a) Małgorzata i Grzegorz Albertowscy

b) Magdalena i Tomasz Gidelscy

c) Aneta i Tomasz Kapłańscy

d) Anna i Tomasz Musiałowscy

Kl. II b

a) Ilona i Krzysztof Antczakowie

b) Renata Kolasińska

c) Ewelina i Piotr Simińscy 

d) Angelika i Tomasz Kurasowie

Kl. IIIa

           a) Karina i Krzysztof Balcerzakowie
           b) Agnieszka i Roman Orłowscy
           c) Nina i Marek Woźniakowie
           d) Anna i Daniel Kleśtowie
           e) Dorota i Piotr Macudzińscy

Kl. III b

a) Beata i Jacek Boraśowie

b) Monika i Mariusz Jatczakowie

c) Małgorzata i Tomasz Kolasińscy

d) Kamila i Krzysztof Michalscy

e) Agnieszka i Dariusz Rosiakowscy

 f) Sylwia i Krystian Szpryncowie

Kl. IV

a) Aneta i Mariusz Grzesiakowie

b) Anna i Stanisław Olszewscy

c) Katarzyna i Krzysztof Osiborscy

d) Małgorzata i Tadeusz Szymańscy

Kl. V

a) Małgorzata i Grzegorz Albertowscy

b) Małgorzata i Cezary Bartczakowie

c) Katarzyna i Jarosław Kumantowie

d) Anna i Paweł Wachowscy 

Kl. VI

a) Ilona i Karol Kaźmierczakowie

b) Beata i Zbigniew Kurczobowie

c) Marzena i Krzysztof Wojtczakowie

2. Rodzice, którzy otrzymują podziękowania za wielokrotną pomoc i pracę na rzecz szkoły:

        ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - A
         a)  Ewelina Skała
         b)  Anna i Wojciech Owczarkowie
         c)  Mariusz Jaśkiewicz
         d)  Paulina Rutecka
         e)  Joanna Radzimska
         f)  Mariusz Choronży
        ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - B
         a)  Monika i Janusz Dymkowscy
         b)  Milena Kujawińska
         c)  Renata Kujawińska
         d)  Marlena i Tomasz Przybylscy
         e)  Paweł Kupczyk
         Kl. II a
         a)  Magdalena i Tomasz Gidelscy
         b)  Anna Musiałowska
         c)  Justyna i Jarosław Sęk
         d)  Aneta Kapłańska
         Kl. II b
         a)  Krzysztof Antczak
         b)  Angelika Wesołek - Kuras
         c)  Małgorzata Jaworska
         d)  Marek Kolasiński
         Kl. III a
          a)  Renata i Bronisław Warszewscy
          b)  Izabela i Zbigniew Migdalscy
          c)  Dorota Macudzińska
          d)  Roman Orłowski
          e)  Marek i Nina Woźniakowie
          f)   Karina i Krzysztof Balcerzakowie
          g)  Dariusz Karolak
         Kl. III b
         a)  Małgorzata i Tomasz Kolasińscy
         b)  Kamila Michalska
         c)  Agnieszka i Dariusz Rosiakowscy
         d)  Amelia i Krystian Szuszwalakowie
         e)  Angelika Balcerzak
         Kl. IV
         a)  Aneta i Mariusz Grzesiakowie
         b)  Joanna i Zbigniew Łakomiccy
         c)  Anna i Dominik Szajrych
         d)  Małgorzata i Tadeusz Szymańscy
         e)  Beata Kurczoba,
         f)  Katarzyna Krzykacz
         Kl. V
         a)  Roman Jaszczak
         b)  Małgorzata Bartczak
         c)  Ewelina i Piotr Simińscy
         d)  Małgorzata i Grzegorz Albertowscy
         e)  Stanisław Buda
         f)  Beata Okońska
         Kl. VI
         a)  Marzena i Krzysztof Wojtczakowie
         a)  Ilona i Karol Kaźmierczakowie
         b)  Rafał Leśniak
         c)  Katarzyna i Tadeusz Zielińscy
         d)  Izabela Szczecińska
         e)  Zofia Gruszczyńska
         f)  Agnieszka  Matusiak

 

Czytaj całość