Strona Główna

    

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Tokary Pierwsze 43a 

62-704 Kawęczyn

woj. wielkopolskie

 

tel/fax - 63 288-61-21
e-mail: sekretariat@sptokary.pl
Powiatowy Konkurs Międzyszkolny

Na krótki film promujący dbanie o czyste powietrze i otaczające nas środowisko, a także piękno przyrody powiatu tureckiego.

Regulamin
Regulamin c.d.


SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 

ulotka informacyjna

 

Aplikacja ProteGO Safe

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS

2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS
Stypendia

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy kolejną edycję programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Podstawowe kryteria regulaminowe:

  1. jesteś uczniem szkoły z terenu gminy Kawęczyn,
  2. jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
  3. posiadasz minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)
  4. miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 800,00 zł netto

Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego za 2018r. z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2715 zł.

to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.
Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020r. - liczy się data stempla pocztowego.

 


Komunikat Dyrektora Szkoły
z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zakończenia roku szkolnego.

plik w formacie .pdf

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020roku 
w formie online


plik w formacie .pdf
 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TURKU
dyżury specjalistów
w okresie 25.03.2020 - 10.04.2020 
 
(SKAN ZAŁĄCZNIKÓW)
 
 
 
WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM PANIĄ GRACJANĄ GÓRSKĄ
konsultacje i porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 
wtorek w godz. 11.00-13.00
środa w godz. 14.00-17.00
 
formy kontaktu:
- dziennik elektroniczny
- komunikator DISCORD SP Tokary (lekcja audio dla poszczególnych klas)Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego


Lista kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć
od dn. 11.03.2020 r. godz. 13:00 do dn. 24.03.2020 r. do godz. 15:00.
POTWIERDZENIE WOLI - zapisu dziecka do przedszkola

Proszę dostarczać potwierdzenia woli na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@sptokary.pl
w formie skanów lub zdjęć,
wersje papierowe proszę dostarczać do skrzynki pocztowej przed szkołą.
 


Sukcesy Szkoły Podstawowej

w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj całość
 
Dyrekcja


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
mgr Ewa Wojtczak

 

 


Dyrektor przyjmuje interesantów

Środa 8:00 - 11:00
Czwartek 9:00 - 11:30

 

Czytaj całość