Patron
Uroczystość nadania imienia Utwórz PDF Drukuj

„…Wy jesteście nadzieją i uśmiechem tej ziemi…”

Szkoła Podstawowa w Tokarach ma Patrona
 
 

16 października 2008r., w 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża Szkoła Podstawowa w Tokarach otrzymała imię Jana Pawła II.

 

Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła przez proboszcza Parafii Tokary ks. Antoniego Janickiego w asyście Proboszcza Parafii Janiszew ks. Henryka Witczaka i Proboszcza Parafii Głuchów ks. Marka Biskupskiego. Podczas mszy świętej poświęcono Sztandar Szkoły ufundowany przez Radę Rodziców SP w Tokarach, Urząd Gminy, Sołectwa, przedstawicieli firm i instytucji oraz fundatorów indywidualnych. Po nabożeństwie sztandar w asyście przedstawicieli Rady Rodziców: Pana Tomasza Kolasińskiego, Pani Marzeny Wojtczak i Pani Małgorzaty Szymańskiej wprowadzono na teren szkoły.

Czytaj całość
 
Uroczystość nadania imienia - galeria zdjęć Utwórz PDF Drukuj

Czytaj całość

Czytaj całość
 
Nadanie imienia - przemówienie Utwórz PDF Drukuj

Nadanie imienia - przemówienie

plik do pobrania

 
Scenariusz uroczystości nadania imienia II Utwórz PDF Drukuj

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOKARACH IMIENIA JANA PAWŁA II

plik do pobrania

 
Scenariusz uroczystości nadania imienia I Utwórz PDF Drukuj
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA I POŚWIĘCENIA SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOKARACH

plik do pobrania

 
III rocznica śmierci Jana Pawła II Utwórz PDF Drukuj

Przypadającą 2 kwietnia 2008r. III rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tokarach czcili uroczystym apelem. Młodzież z klasy V pod opieką katechetki – Katarzyny Bednarkiewicz przygotowała montaż słowno-muzyczny: "Karol Wojtyła – Papież, który pozostał człowiekiem”. Recytacja wierszy i śpiewane pieśni uzupełnione zostały prezentacją multimedialną, która przypomniała lata pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka – Papieża Jana Pawła II.Na zakończenie wszyscy odśpiewaliśmy „Barkę” - ulubioną pieśń Papieża.6 kwietnia młodzież z naszej szkoły zaprezentowała ten apel społeczności lokalnej w Kościele Parafialnym w Tokarach i Kościele Parafialnym w Głuchowie. I tutaj „Barka” wywołała łzy wzruszenia i zadumy.

Czytaj całość
 
Sylwetka patrona Utwórz PDF Drukuj

Sylwetka kandydata na patrona

Postać Papieża-Polaka znana jest wszystkim. Wybierając sobie Jana Pawła II za patrona naszej szkoły, powinniśmy nie tylko wiedzieć o nim wszystko, ale także znać i starać się zrozumieć jego przesłanie.

Czytaj całość
 
Wybór patrona Utwórz PDF Drukuj

 

Działania związane z nadaniem szkole imienia:

 

  1. Przeprowadzenie w dniu 16 listopada 2005r. wyboru kandydatów na patrona szkoły: największą liczbę głosów otrzymali:

Ø Papież Jan Paweł II;

Ø Kardynał Stefan Wyszyński;

Ø Mikołaj Kopernik;

Ø Adam Mickiewicz;

Czytaj całość