Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Tokary Pierwsze 43a 

62-704 Kawęczyn

woj. wielkopolskie

 

tel/fax - 63 288-61-21
e-mail: sekretariat@sptokary.pl

Komunikat Dyrektora Szkoły
z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zakończenia roku szkolnego.

plik w formacie .pdf

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020roku 
w formie online


plik w formacie .pdf
 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TURKU
dyżury specjalistów
w okresie 25.03.2020 - 10.04.2020 
 
(SKAN ZAŁĄCZNIKÓW)
 
 
 
WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM PANIĄ GRACJANĄ GÓRSKĄ
konsultacje i porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 
wtorek w godz. 11.00-13.00
środa w godz. 14.00-17.00
 
formy kontaktu:
- dziennik elektroniczny
- komunikator DISCORD SP Tokary (lekcja audio dla poszczególnych klas)Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego


Lista kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć
od dn. 11.03.2020 r. godz. 13:00 do dn. 24.03.2020 r. do godz. 15:00.
POTWIERDZENIE WOLI - zapisu dziecka do przedszkola

Proszę dostarczać potwierdzenia woli na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@sptokary.pl
w formie skanów lub zdjęć,
wersje papierowe proszę dostarczać do skrzynki pocztowej przed szkołą.
 


Sukcesy Szkoły Podstawowej

w roku szkolnym 2018/2019