Kadra Utwórz PDF Drukuj

KADRA - rok szkolny 2019/2020

 
mgr Ewa Wojtczak
DYREKTOR SZKOŁY
nauczyciel dyplomowany
nauczanie indywidualne
geografia
 
mgr Renata Piontkowska
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, muzyka, rytmika
nauczanie indywidualne
wychowawca oddziału przedszkolnego 0 b
 
mgr Alicja Ziółkowska
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy szkolnej,
wychowawca klasy I
 
mgr Gracjana Górska
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel oddziału przedszkolnego,
nauczyciel wspomagający,
zajęcia rke-s
pedagog szkolny

mgr Laura Adamiak
nauczyciel mianowany
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca świetlicy szkolnej,
wychowawca klasy II 
 
mgr Małgorzata Chrzuszcz
nauczyciel dyplomowany
rewalidacja,
wychowawca klay III
 
mgr Dorota Czerniak
nauczyciel dyplomowany
matematyka, nauczanie indywidualne
wychowawca klay VI a
 
mgr Katarzyna Bednarkiewicz
nauczyciel dyplomowany
religia, wdżwr,
wychowawca świetlicy szkolnej
 
mgr Małgorzata Krawczyk
nauczyciel dyplomowany
historia, przyroda, rewalidacja,
nauczanie indywidualne,
nauczyciel wspomagający
wychowanie przedszkolne 0 a
wychowawca klasy V a
 
mgr Ilona Kaźmierczak
nauczyciel dyplomowany
 nauczanie indywidualne, rewalidacja,
  j. angielski, wychowawca klasy VIII
 
mgr Katarzyna Korycka
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowawca klasy VII
 
 

mgr Anna Jankowska
nauczyciel mianowany
język polski, bibliotekarz, logopeda,
wychowawca świetlicy szkolnej,
nauczanie indywidualne

mgr Urszula Jarentkowska
nauczyciel dyplomowany
język polski, rewalidacja,
wychowawca klasy VI b

mgr Alina Bartosik
nauczyciel dyplomowany
biologia, chemia,
nauczanie indywidualne

mgr Magdalena Tomczyk
nauczyciel dyplomowany
  technika, informatyka

mgr Anna Milewska-Inglot
nauczyciel dyplomowany
wychowawca świetlicy szkolnej
nauczyciel oodziału przedszkolnego 0 b

mgr Barbara Kępa
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki

mgr Arleta Biegańska
nauczyciel dyplomowany
  fizyka, nauczanie indywidualne