Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2020 - ważne informacje dla uczniów i rodziców
 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - aktualizacja
 Harmonogram egzaminu ósmoklasisty - aktualizacja
 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku


Zarządzenie Nr 10 /2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

z dnia 22.05.2020r.

 

Wewnątrzszkolna Procedura Organizowania i Przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty - aktualizacja