• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

318330054 1285611062281062 9052385247552837630 n

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy VIII realizowali projekt pn. „Młodzieżowe aktywizacje”. Projekt ten realizowany był od października 2021 roku we współpracy z Towarzystwem Samorządowym w Koninie i finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Fundusze EOG), któremu partnerowało Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Projekt odpowiadał na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie społeczności wiejskich. Umożliwił rozpoznanie potencjału jego uczestników, przyczynił się do kształtowania postaw obywatelskich, społecznych i wzmacniania ich możliwości oraz zdolności zaangażowania w lokalne życie publiczne. Zachęcił młodzież i dorosłych przedstawicieli sektora publicznego do współpracy, która zaowocowała zaprojektowaniem i współrealizacją działań publicznych o znaczeniu lokalnym. Dzięki zawartemu Partnerstwu (wsparcie logistyczne i merytoryczne) uczestnicy brali udział w serii warsztatów i pozyskali kompetencje społeczno-obywatelskie, zgłębili istotę polityk publicznych i wiedzę na temat pracy metodą projektu. W trakcie letniej akademii wiedzy doprecyzowali plany realizacji inicjatyw lokalnych, które były podstawą do serii jesiennych warsztatów wdrożeniowych przeplatanych spotkaniami z decydentami. Projekt umożliwił realizację zadań, przy aktywnej współpracy z innymi młodymi mieszkańcami gminy. 5 grudnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie projektu. Na początku wystąpili Młodzi aktywiści, którzy wierszem i piosenką promującą naszą gminę przywitali zaproszonych gości. Po krótkim występie głos zabrała Pani Aldona Olesiak-tren Młodych aktywistów, która powitała wszystkich zaproszonych gości, byli to m.in. Prezes Towarzystwa Samorządowego Pan Ireneusz Niewiarowski, Pan Andrzej Budny – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Pani Dorota Bartosik- Sekretarz Gminy Kawęczyn, Pan Piotr Gebler- Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn oraz dyrektorzy szkół. Po krótkim wstępie głos ponownie zabrali Młodzi aktywiści, którzy w osobach Oli i Wiktorii z pomocą prezentacji przeprowadziły gości przez wszystkie etapy projektu. Pani Aldona Olesiak przeprowadziła z Makami, krótki panel dyskusyjny, w którym uczestnicy wymieniali się wrażeniami po odbytym projekcie. Czas wspólnego spotkania umilały gościom występy naszych uczniów, którzy zaprezentowali dwa układy taneczne: „Taniec Jerusalema” i „Za krokiem krok”, a także piosenki w wykonaniu Igi Piontkowskiej uczennicy kl. III i Oliwi Michalak uczennicy kl. V. Sukces projektu nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie Pani Grażyny Sędziak, która była koordynatorem projektu, trenerów Pani Arlecie Jaśniewicz, Panu Przemysławowi Trawczyńskiemu, a także opiekunom grupy Pani Marcie Śniegockiej, Pani Małgorzacie Krawczyk, Pani Paulinie Tyczyno , Pani Ewie Wojtczak Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych i nauczycielom. Efektem rocznej pracy jest wypracowany program i podpisane z samorządem gminnym porozumienie na trwałą współpracę. Bardzo miła atmosfera została przypieczętowana wręczeniem certyfikatów i upominków. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.

318147549 1285611845614317 7966066945277106039 n318154924 1285610938947741 1865782160150414232 n318299041 1285611652281003 8181990542147737304 n318300423 1285610912281077 8746682691190154565 n318304148 1285611238947711 1521557124264933112 n318311692 1285611762280992 1487745182539921005 n318313542 1285611162281052 8899981742889203047 n318314054 1285611295614372 5961189167661276613 n318315540 1285611508947684 5469285027245626773 n318318490 1285611882280980 3976242422142549841 n318320243 1285611425614359 3474932449718173720 n318325600 1285611808947654 305529625327483765 n318327590 1285610918947743 5298340932487452942 n318328360 1285611265614375 1349603459764182836 n318328713 1285611492281019 6915082626999799240 n318335078 1285611532281015 3024392600840012727 n318343592 1285611125614389 7468525342362489834 n318344018 1285611602281008 4631809732829460399 n318361966 1285611692280999 8329393445678439232 n318429973 1285611232281045 7741979059557982504 n318446903 1285611368947698 1976338081186666104 n318447449 1285611932280975 3484704542462599267 n318458407 1285610935614408 5943029209994194885 n318461676 1285611108947724 3243898641803743043 n318475246 1285611395614362 182728704235127496 n318509308 1285610975614404 8904323523666516207 n318568356 1285611012281067 4090520509062656639 n318621898 1285611358947699 4930407364574682086 n

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook