• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

16 października - Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

 

„Niech wyrosną z Was tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną”. To właśnie ta myśl Janusza Korczaka, 16 października przyświecała ślubowaniu i pasowaniu pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych. Uczniowie klasy pierwszej w obecności zaproszonych gości, dyrektora szkoły, grona pedagogicznego, rodziców oraz młodszych i starszych kolegów zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.

Przed aktem pasowania, uczniowie zaprezentowali część artystyczną, która była swojego rodzaju dowodem na to, iż są gotowi, aby podjąć obowiązki szkolne i zdobywać wiedzę oraz nowe umiejętności. Poprzez występy udowodnili zgromadzonym gościom, że czas spędzony w szkole już zaowocował opanowaniem wiadomości, a także umiejętności recytatorskich, wokalnych, tanecznych i plastycznych. Dzieci przygotowywały się do występów od początku roku szkolnego pod okiem swojej wychowawczyni p. Gracjany Górskiej. 

Po części artystycznej pierwszoklasiści w pełni zasłużyli na to, aby dostąpić zaszczytu wstąpienia do grona braci uczniowskiej. W podniosłej atmosferze, na sztandar szkoły, 12 pierwszoklasistów ślubowało godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, być dobrymi Polakami. Następnie uroczystego pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych dokonała Dyrektor Szkoły p. Ewa Wojtczak. Ponadto, każdy pierwszoklasista miał możliwość przypieczętować swoją przysięgę paluszkiem na Akcie ślubowania. Ukoronowaniem aktu ślubowania i pasowania było wręczenie uczniom pierwszego dokumentu - szkolnej legitymacji oraz pamiątkowych dyplomów. 

Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści otrzymali okolicznościowe życzenia oraz liczne upominki z rąk Wójta Gminy Kawęczyn p. Jana Nowaka, Radnych Gminy Kawęczyn p. Józefa Iwaniaka, p. Ryszarda Jaśkiewicza, p. Adriana Kwińciaka, p. T. Tyrakowskiego, Prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie p. Jana Tygielskiego, Rady Rodziców oraz rodziców. Ponadto, rodzice uczniów klasy I ufundowali pamiątkę dla szkoły w postaci książek do biblioteki szkolnej. Po skończonej akademii pełnoprawni uczniowie oraz zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

Nowym członkom społeczności szkolnej życzymy samych sukcesów i zapału na drodze do realizacji swoich marzeń!

 P1010200P1010225P1010268P1010304P1010309

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook