• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

 

Lista niezakwalifikowanych do oddz. przdszk.

Lista zakwalifikowanych do oddz. przedszk.

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełaniającym w roku szkolnym 2024/2025

Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

 

Inormacja - Dyrektor Szkoły Podstawowej

Inormacja przedszkole - Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

Uchwała nr XXVIII/193/217 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/194/217 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2017 r.


 

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

do pobrania w formacie .doc
do pobrania w formacie .pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

do pobrania w formacie .doc
do pobrania w formacie .pdf

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

do pobrania w formacie .doc
do pobrania w formacie .pdf

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

do pobrania w formacie .doc
do pobrania w formacie .pdf

Wniosek zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

do pobrania w formacie .doc
do pobrania w formacie .pdf

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

do pobrania w formacie .docx
do pobrania w formacie .pdf

Karta zapisu do szkoły podstawowej

do pobrania w formacie .doc
do pobrania w formacie .pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA

do pobrania w formacie .docx
do pobrania w formacie .pdf
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka

do pobrania w formacie .docx
do pobrania w formacie .pdf

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

do pobrania w formacie .docx
do pobrania w formacie .pdf

Zgoda na publikowanie wizerunku na portalu Facebook

do pobrania w formacie .docx
do pobrania w formacie .pdf

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook