• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ NOWEJ SZKOŁY

19 maja 2004r. na długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tokarach.
Tego dnia odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej "szkoły - naszego drugiego domu".
Swoją obecnością zaszczycili nas: Piotr Schulz - v-ce starosta Powiatu Tureckiego, Jerzy Żurawiecki - przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciel Kuratora Oświaty - pan Tomasz Poniecki, z-ca przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn - Tadeusz Krupiński, Radni Rady Gminy - Helena Piaścik, Ryszard Jaśkiewicz, Stanisław Urbaniak, Sylwester Dewicki, Grzegorz Dzikowski, Zenon Tomczyk - sekretarz Gminy Kawęczyn, Prezes Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Dorota Raszewska - kierownik filii Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, Grażyna Brzoskwiniewicz - naczel;nik Urzędu Pocztowego w Kawęczynie, Dyrektorzy placówek oświatowych - Jerzy Jacek, Dorota Młynarska, Magdalena Wiatrowska, Arleta Biegańska, Halina Majda, Maria Antoszczyk, Julia Kucharska - prezes ZNP oddział w Kawęczynie, księża - Antoni Janicki, Mirosław Dereszewski, Stanisław Kiermasz, przedstawiciele Kaliskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. - (wykonawca budowy) oraz sołtysi: Zbigniew Gidelski, Antoni Wyrębski, Konrad Ambroziak, Tyrakowski. Obecne były również poczty sztandarowe i prezesi zarządów OSP Milejów, Głuchów, Żdżary i Tokary.
Cała uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez księży: Antoniego Janickiego i Mirosława Dereszewskiego. Następnie orkiestra, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice przeszli na plac budowy szkoły, gdzie nastąpiło odczytanie treści Aktu Erekcyjnego. Ksiądz Antoni Janicki poświęcił plac budowy, a następnie wmurowano Akt Erekcyjny.
Po wmurowaniu Aktu Erekcyjnego, wszyscy zaproszeni goście udali się do strażnicy OSP Tokary, gdzie uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną. Na część artystyczną składał się cały dorobek artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Tokarach, którzy swoje umiejętności artystyczne doskonalą w Klubie Młodego Artysty, Kole Bibliotecznym "Bajka", zespole muzycznym "Mały Muzykant" i drużynie harcerskiej "Stokrotki". Uczniowie powitali zaproszonych gości chlebem. Zaśpiewali piosnki harcerskie i te związane z naszym regionem. Zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne, muzyczne i kabaretowe.
Na koniec uroczystości zostały wręczone dyplomy "Przyjaciel Szkoły" osobom, które pomagają naszej szkole.

aktchowaniemszapodpisywposwiecenieprzejscierozpoczeciewmur wizytwmuwojt

 

AKT EREKCYJNY

budowy obiektu dydaktycznego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tokarach

"Wykształcenie jest inwestycją narodów i wolnych ludzi we własną przyszłość. Edukacja jest też najlepszym sposobem wyrównywania szans życiowych."

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym akt erekcyjny pod budowę nowego budynku dydaktycznego dla potrzeb szkoły podstawowej w Tokarach wmurowany został.
Niniejszym aktem rozpoczęto ważny etap w tworzeniu bazy dydaktycznej dla miejscowej społeczności. Obiekt budowany staraniem władz gminnych zaprojektowany został przez firmę "Studio M" z Poznania, zaś jego wykonawcą jest "Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane" spółka akcyjna. Poświęcenia Aktu Erekcyjnego i placu budowy dokonał Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła ks. Antoni Janicki - Powiatowy Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego.
Wszystko to zaświadczając, pełni dobrej woli akt ten wmurowujemy, by na wieczną rzeczy pamiątkę świadczył o naszej wspólnej trosce o wychowania młodego pokolenia.
Działo się to dnia 19, miesiąca maja Roku Pańskiego 2004 w Tokarach, gminie Kawęczyn, powiecie tureckim, województwie wielkopolskim, w czasie gdy:
Na stolicy Piotrowej zasiada Jan Paweł II;
Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej jest p. Aleksander Kawaśniewski;
Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu jest p. Mirosław Sawicki;
Wojewodą Wielkopolskim jest p. Andrzej Nowakowski;
Marszałkiem Województwa jest p. Stefan Mikołajczak;
Kuratorem Oświaty jest p. Apolinary Koszlajda;
Starostą Powiatu Tureckiego jest p. Marek Naglewski;
Przewodniczącym Rady Gminy jest p. Edward Michalak;
Wójtem Gminy jest p .Jan Nowak;
Zastępcą Wójta Gminy Kawęczyn jest p. Henryk Binkowski;
Proboszczem Parafii w Tokarach jest Ks. Antoni Janicki;
Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Koninie jest p. Janina Wójcik;
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tokarach jest p. Krzysztof Kolenda;
Nauczycielami Szkoły Podstawowej w Tokarach są: Laura Adamiak, Katarzyna Bednarkiewicz, Małgorzata Chrzuszcz, Dorota Czerniak, Wioleta Kończak, Katarzyna Korycka, Karolina Kurc, Barbara Osiewała, Beata Pabisiak, Renata Piontkowska, Agnieszka Przygońska, Ewa Wojtczak, Alicja Ziółkowska;
Radnym Rady Gminy jest p. Sylwester Dewicki;
Radnym Rady Gminy jest p. Janusz Jeżykowski;
Radną Rady Gminy jest p. Helena Piaścik;
Radnym Rady Gminy jest p. Stanisław Urbaniak;
Radnym Rady Gminy oraz sołtysem wsi Żdżary jest p. Ryszard Jaśkiewicz;
Sołtysem wsi Tokary jest p. Konrad Ambroziak;
Sołtysem wsi Głuchów jest p. Zbigniew Gidelski;
Sołtysem wsi Milejów jest p. Tomasz Tyrakowski;
Sołtysem wsi Chocim jest p. Antoni Wyrębski;
Przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego jest p. Monika Pluta;
Przewodniczącym Samorządu Szkolnego jest Mateusz Osiewała.\

b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.1b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.2b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.3b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.4b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.5b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.6b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.7b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.8b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.9b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.10b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.11b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkol.12b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.1b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.2b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.3b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.4b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.5b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.6b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.7b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.8b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.9b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.10b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.11b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.12b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.13b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly08042010.14b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.1b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.2b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.3b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.4b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.5b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.6b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.7b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.8b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.9b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.10b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.11b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.12b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.13b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.14b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.15b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.16b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.17b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.18b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.19b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.20b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.21b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.22b.640.480.0.0.s.image.zdjecia.oszkole.budowaszkoly.Budowa Szkoly 29 10 09.23

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook