• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II
W TOKARACH PIERWSZYCH
plik do pobrania

 
 

Ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

 

Regulaminy wewnętrzne 

Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Regulamin dyżurów nauczycieli

Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dyżurów Nauczycieli oraz Regulaminu Zachowania się Uczniów Podczas Przerw Międzylekcyjnych

Regulamin zachowania zasad bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych w okresie pandemii COVID-19 

Zarządzenie dyrektora nr 9/2021 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin zachowania zasad bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych w okresie pandemii COVID-19 obowiązującego w szkole od 01.09.2021 r.

Oświadczenie (pobierz tutaj)
Oświadczenie (pobierz tutaj - plik w formacie .pdf)

Zgoda na pomiar temperatury dziecka (pobierz tutaj)
Zgoda na pomiar temperatury dziecka (pobierz tutaj - plik w formacie .pdf)


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH

Regulamin boiska szkolnego


Regulamin zachowania się na przerwach


REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ


Regulamin sklepiku uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Regulamin imprez szkolnych i pozaszkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin korzystania z projektora

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych

Zarządzenie nr 13/.2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowanie dziennika elektronicznego


Regulaminy dotyczące Rady Pedagogicznej


KRYTERIA I STANDARDY OCENY PRACY NAUCZYCIELA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Regulamin przyznawania dopłat do doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zakres czynności pedagoga szkolnego

Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza

Obowiązki nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook